Recenzja książki „Reformacja. Rewolucja Lutra”

W tamtym roku obchodziliśmy 500. rocznice ważnego wydarzenia historycznego, które uznawane jest za symboliczny początek reformacji. Marcin Luter 31 października 1517 r. przybił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, które stały się zalążkiem dyskusji na temat sprzedawanych przez Kościół odpustach. W ten sposób rozpoczął się proces, którego skutki widoczne są do dnia dzisiejszego.

Sebastian Duda w interesujący sposób przedstawił historię reformacji opisując ją przez pryzmat życia Lutra. Główna narracja poświęcona jest wydarzeniom z nim związanym, natomiast bardzo często autor książki stosuje odniesienia do innych, ściśle związanych z reformacją zagadnień oraz wydarzeń. W pierwszych rozdziałach autor publikacji opisuje historię poprzedników niemieckiego zakonnika – czeskiego duchownego Jana Husa oraz florenckiego dominikanina Girolamo Savonarola, których działalność została brutalnie stłumiona przez papiestwo. Następnie przywołane są życiorysy papieży od lat 20. XIV w., w działalności których można zaobserwować narastającą obojętność na wiarę oraz nastawienie na zabawę, przyjemności oraz mamonę. Pozostałe rozdziały to szczegółowo opisane rozterki duchowe niemieckiego zakonnika. Doprowadziły go do sformułowana słynnych tez mających ogromną moc, prowadzącą do zachwiania niepodważalnej pozycji Stolicy Apostolskiej. Ekskomunika Lutra uznająca go za heretyka nie osłabiła jego działalności, którą aktywnie prowadził przez kolejne kilkadziesiąt lat. Poglądy niemieckiego zakonnika zainicjowały powstanie innych reformatorskich odłamów, m.in. kalwinizmu, anglikanizmu czy arianizmu. W książce nie brakuje również humorystycznych wątków, jak chociażby ten poświęcony małżeństwu Lutra z Katarzyną von Bora, która okazała się kobietą niezależną. Na końcu książki znajduje się posłowie, w którym autor opisuje kontrreformację oraz dalszy rozwój reformacji.

Książka „Reformacja. Rewolucja Lutra” to połączenie dziejów reformacji oraz życiorysu niemieckiego zakonnika, którego działalność oraz poglądy doprowadziły do wielkiego przewrotu w świecie chrześcijańskim. Publikacja przekonuje przystępnym stylem oraz wartką narracją. Można wyczuć, że autor książki dobrze odnajduje się w realiach epoki. Szeroka podbudowa źródłowa nakazuje stwierdzić, że jest to obowiązkowa pozycja dla osób interesujących się tematyką reformacji oraz życiorysem Marcina Lutra.

Autor: Sebastian Duda
Tytuł: „Reformacja. Rewolucja Lutra”
Wydawnictwo: Editio
Rok wydania: 2017 r.
Liczba stron: 392
Cena: 39,90 zł
Książkę można kupić na stronie Wydawcy

Może zainteresują Cię też inne artykuły:

Recenzja książki „Płytkie groby na Syberii”

Historia życia Michała Krupy to niesamowita opowieść o niezwykle silnej woli przetrwania człowieka na tle piętrzących się przeciwności losu. Autor…
CZYTAJ DALEJ

Recenzja książki „Medyceusze. Rodzina u władzy”

Intrygi, zdrady i mroczne tajemnice – tak w skrócie można scharakteryzować historię Medyceuszy, jednej z najpotężniejszych rodzin doby renesansu, której…
CZYTAJ DALEJ

Recenzja książki „Winston Churchill i Franklin D. Roosevelt. Alianci 1940-1942”

Jak wyglądały osobiste relacje pomiędzy Winstonem Churchillem i Franklinem D. Rooseveltem, których charakter miał istotne znaczenie dla przebiegu II wojny…
CZYTAJ DALEJ